พล.ต.ต. พลฑิต ไชยรส
ผบก.น.3
พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน
ผกก.สน.ลาดกระบัง
E-Mail : ladkrabang@royalthaipolice.go.th
ตรวจสอบรถหาย

 

พ.ต.อ.พรัชต์ศรุต วัชรธนโยธิน ผกก.สน.ลาดกระบัง คุณสุพัชรไชย แพทย์รัตนกุล รอง ประธาน กต.ตร.สน.ลาดกระบัง
พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.ลาดกระบัง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เนื่องในโอกาสคล้ายวันราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวน 60 พรรษา เคหะtร่มเกล้า

   


web site : http://ladkrabang.metro.police.go.th

e-mail address : ladkrabang@royalthaipolice.go.th